Siirry sisältöön

Muut avustukset

LEADER Hankerahoitus
Yhteisöt ja yhdistykset voivat saada hanketukea yleishyödyllisiin investointeihin, toiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi toimijoiden kouluttamiseen. Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai koko seutukunnan alueella, useamman toimintaryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti.

Tuettavan toiminnan tulee kohdistua maaseutualueelle. Mikkelin kaupunkialueet on rajattu tuen ulkopuolelle.  Jos hakijan kotipaikka on kaupunkialueella, mutta tuki kohdistuu maaseutualueelle, tuki saattaa olla mahdollinen. Asia kannattaa varmistaa ottamalla yhteyttä Veej’jakajan toimistoon jo hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa.

LEADER Teemahankkeet
Teemahankkeissa rahoitetaan erillisellä haulla haettavia tietyn teeman mukaisia yhdistysten pieniä hankkeita, joiden kustannusarviot ovat 500-10 000 euroa. Teemahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa tuen myöntäminen sellaisillekin hankkeille, joita pienestä koostaan johtuen ei ole mahdollista rahoittaa erillisinä, omina Leader-hankkeinaan.

Nuoriso-LEADER
Nuorisorahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 10–25-vuotiasta henkilöä. Vähintään yhden ryhmän jäsenistä tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Hän toimii ryhmän vastuuhenkilönä vastaten rahan käytöstä ja projektin raportoinnista. Nuori yrittäjä voi hakea tukea yksinkin.

Yritysrahoitus
Yritykset ja yritysryhmät voivat hakea tukea investointeihin, kehittämiseen, toiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Tukea voidaan myöntää myös yleisempään elinkeinoelämän kehittämiseen.

Katso tarkemmin www.veejjakaja.fi

Kysy myös tarvittaessa Pieksämäkeläiset ry:ltä apua hakemukseen tai hallinnointiin. Yhdistyksellä on kokemusta useammasta isommasta hankkeesta.