Siirry sisältöön

Kyläsuunnitelma

Pieksämäkeläiset avustaa tarvittaessa Pieksämäen alueen kylien kyläsuunnitelmien tekemisessä ja päivittämisessä.

Kyläsuunnitelman tekemisestä tai päivittämisestä päätetään kylän johtokunnan kokouksessa, jossa kyläasiamies voi kertoa kyläsuunnitelman tekemisestä tarkemmin sekä esitellä erilaisia vaihtoehtoja sen toteuttamiseksi. Kokouksessa päätetään, millainen kyläsuunnitelma tehdään ja miten asiassa edetään. On aivan hyvin mahdollista tehdä myös toisen tai useammankin kylän kanssa yhteinen kyläsuunnitelma!

Kyläsuunnitelma on kylän kehittämissuunnitelma, ja se voi olla lyhyt tai pitkä, kattava "historiikki" tai suppea tiivistelmä kylän nykytyilasta ja tavoitteista, eli siitä, mitä kylällä halutaan kehittää ja miten. Kyläsuunnitelma palvelee myös uusia asukkaita ja mökkiläisiä, toimien samalla kylän markkinointivalttina. Käytäntö on osoittanut, että ainakin hanke- tai investointilista aikatauluineen, vastuutahoineen ja kustannusarvioineen olisi hyvä tehdä. Näin toimintaan tulee jäntevyyttä ja suunnitelmat toteutuvat.

Kyläkumppani-hankkeen aikana alkaa Pieksämäen maaseutuohjelman suunnittelu ja valmistelutyö. Kyläsuunnitelmista tulee silloin tärkeä osa kaupungin kokonaisuutta, koska ne toimivat ohjelman pohjana. Sen vuoksi kyläsuunnitelman merkitystä maaseudulla ei voi korostaa liikaa.

Kylille on laadittu kysely, jota voi vapaasti muokata kylien tarpeita vastaavaksi.

Kyselyn pohjalta laaditaan kyläsuunnitelma, joka on niin ikään muokattavissa kylän näköiseksi, mutta on helppo täyttää kyselyn vastauksien perusteella.

Kysely- ja suunnitelmapohjan saat kylällesi yhdistyksemme sihteeriltä

Muita hyödyllisiä linkkejä kyläsuunnitteluun:

Kyläsuunnitelma_Suomen_kylät_ry

Kyläsuunnitelman_lyhyt_versio_Veejjakaja