Siirry sisältöön

Toiminta-avustukset

Kulttuuriavustuksen hakeminen
- Avustuksen hakeminen järjestetään jatkuvana, kuitenkin lokakuun 31. päivään mennessä.
- Hakemukset käsitellään saapumisen jälkeen järjestettävässä seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- Avustusta voi hakea toimintaan, jossa hakija on yksi järjestäjistä.
- Tukea voi hakea useampi yhdistys yhteistyössä järjestettyyn toimintaan. Hakemusta ei kuitenkaan voi tehdä samaan menoerään (eli hakijalla pitää olla oma lasku ja menoerä, johon avustus kohdennetaan).

Hakemuksen liitteet
- Hakemuksesta tulee ilmetä haettavan toiminta-avustuksen käyttötarkoitus ja sen talousarvio.

Myöntämisen perusteet
- Toiminta-avustus voidaan myöntää pieksämäkeläisille kylä- ja asukasyhdistyksille, jotka järjestävät kulttuuritoimintaa Pieksämäen kaupungin alueella ja sen asukkaille.
- Ensisijaisesti avustusta saavat kaikille avoimet tapahtumat sekä paikkakunnan imagon nostamiseen tähtäävät toimenpiteet.
- Avustusta ei myönnetä matkakuluihin, retkiin, väline- ja laitehankintoihin tai ruoka- ja tarjoilukuluihin.
- Mikäli 30.10 mennessä koko kulttuuriavustus ei ole käytetty, voidaan lisäavustusta myöntää hallituksen seuraavassa kokouksessa aiemmin tulleiden hakemusten perusteella.

Maksumenettely
- Myönnetty avustus voidaan maksaa ennakkoon hakijan tilille.
- Kulujen muodostuttua kuittikopiot tulee toimittaa joko kirjeitse tai sähköpostilla 30.10. mennessä Pieksämäkeläiset ry:lle. Mikäli tapahtuma on ko. päivän jälkeen, tulee kuittikopiot toimittaa välittömästi Pieksämäkeläiset ry:lle.
- Tukea saaneen yhdistyksen tulee täyttää tapahtuman jälkeen Pieksämäkeläiset ry:ltä saama kysely.
- Mikäli kuitteja ei toimiteta tai kyselyyn jätetään vastaamatta määräaikaan mennessä, maksettu avustus tullaan perimään takaisin, sillä Pieksämäkeläiset ry:llä on velvollisuus todentaa kaupungille, mihin avustus on käytetty. Kaupunki voi myös periä perusteettoman tuen takaisin Pieksämäkeläiset ry:ltä.

Mikäli kulttuuriavustus ei riitä tai avustusta tarvitaan esimerkiksi kylätalon remonttiin, niin muistakaa myös muut avustukset esimerkiksi LEADER-ryhmältä.

Tapahtuman jälkikysely

  Kuinka laajalta alueelta osallistujia tuli paikalle?
  Osallistujia vain omalta kylältäOsallistujia koko kunnan alueeltaOsallistujia yli kuntarajojen

  Pysyttiinkö budjetissa?
  Alustava budjetti ylittyiAlustavassa budjetissa pysyttiin

  Miten tapahtuman tuotto ja avustukset kattoivat kulut?
  Jäimme plussalleJäimme nollilleJäimme miinukselle