Siirry sisältöön

Kyläkumppani plus 15.05.2015 – 14.5.2018

Hankkeen kuvaus
Kyläkumppani Plus -hankkeessa vahvistetaan Pieksämäen alueen kylien ja kunnan välistä yhteistyötä kylien palvelujen turvaamiseksi ja kylien elinvoiman mahdollistamiseksi. Lisäksi kylien vetovoimaa vahvistetaan uusien kylätapahtumien luomisen sekä perinteikkäiden kylätapahtumien brändäämisen ja hallitun laajentamisen kautta. Hankkeessa luodaan konkreettinen toimintamalli peruspalvelujen turvaamiseen kunnan ja kyläyhdistysten yhteistyöllä. Mallin kehittämisen tueksi hanke järjestää kyläaktiiveille, kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä muille sidosryhmille suunnattua koulutusta ja seminaareja. Yhteistyömallia testataan eri puolilla kuntaa konkreettisten kokeilujen kautta. Yhteistyön tiivistyttyä kokeillaan myös digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Toimintamalli ja kokeilujen tulokset kuvataan sähköisessä muodossa olevassa tietopaketissa, joka sisältää mm. tietoiskumaisen videon tai animaation. Hankkeessa tuetaan kylien kasvupotentiaalisten ja nykyisten tähtitapahtumien sekä toimivien kylätalojen kehitystä ja brändäystä. Kehityksen piiriin valitaan vähintään kolme kylätapahtumaa tai kylätaloa. Tapahtumat ja kehitettävät kylätalot vahvistavat merkittävästi alueensa elinvoimaa ja vetovoimaa. Hankkeen toimia ovat myös Pieksämäen kyläorganisaation tukeminen ja vahvistaminen. Hanketta hallinnoi vuonna 2012 perustettu Pieksämäen kylät ry, joka kokoaa alueen kylätoimijoiden äänet ja osaamisen yhteen. Kaksivuotinen hanke työllistää yhden projektipäällikön ja nojaa vahvasti paikallistason kyläaktiivien vapaaehtoiseen työpanokseen sekä sidosryhmien osallistumiseen. Toimenpiteeseen haetaan rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Päätöksen perustelut
Kyläkumppani plus -hankkeella kehitetään uusia osallisuuden kanavia Pieksämäen kylien asukkaiden äänien kuulumiseksi. Toimenpiteet: I) Konkreettisen toimintamallin luominen kylien peruspalvelujen turvaamiseen kunnan ja kyläyhdistysten yhteistyöllä.2) Kuntayhteistyön syventäminen erilaisten teemakokeilujen kautta. 3) Kylien ja kylien tapahtumien brändäys. 4) Kyläorganisaation tukeminen ja vahvistaminen.

Loppuraportti
 

Kyläkumppani 01.05.2012-31.12.2014
  Loppuraportin sivut 1-12
  loppuraportin sivut 13-25