Siirry sisältöön

VUOSIKOKOUSKUTSU

Pieksämäkeläiset ry                               

Kokouskutsu                                           

VUOSIKOKOUS 2023

Paikka            Bistro & Deli Ukko, Tallikankaankatu 3 Pieksämäki
Aika               Tiistaina 30.5.2023 klo 15:00

Tervetuloa Pieksämäkeläiset ry:n vuosikokoukseen.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Liitteenä kokouksen esityslista.
Voit osallistua etäyhteyden välityksellä. Ilmoita osallistumisestasi 26.5. mennessä
sähköpostilla posti@pieksamakelaiset.fi. Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

ESITYSLISTA

1.       Kokouksen avaus

2.       Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi             ääntenlaskijaa

3.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.       Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.       Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunnot

 6.      Päätetään vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
          hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.       Esitellään ja vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
          varsinaisen jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet.

8.        Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.

9.       Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen
          puheenjohtajaksi.

10.     Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle sääntöjen 7 § määräämissä
          rajoissa sekä hallituksen varajäsenet.

11.     Valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja hänelle varamies tarkastamaan yhdistyksen
          seuraavan vuoden toimintaa, tilejä ja hallintoa

12.     Valitaan edustajat järjestöihin, joiden jäsen Pieksämäekeläiset ry on.

13.     Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys
          vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kokoukselle
          esittää.

14.     Kokouksen päättäminen.